MOBIL.sk MOBIL.sk

Urobte si test závislosti na mobile priamo od Motoroly!
zdroj: phonelife.com

Urobte si test závislosti na mobile priamo od Motoroly!

Motorola testuje ľudí, aby zistila, nakoľko sme na mobiloch závislí. Výsledky zhrnula v štúdii.

Mobily sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Pomáhajú nám ostať v kontakte s rodinou, priateľmi a tiež uchovávať spomienky vo forme obrázkov, videí a správ. Prostredníctvom internetu sú telefóny zároveň nevyčerpateľným zdrojom informácií. Smartfóny sú jednoducho akousi nadstavbou nás samotných. To však prináša odchýlky v správaní a jeho narúšanie. Efekt je zjavný najmä u mladšej generácie, ktorá sa už do digitálneho sveta narodila.

Spoločnosť Motorola sa preto rozhodla, že na túto tému spraví štúdiu, ktorú viedla doktorka Nancy Etcoffová, odborníčka na správanie mysle a vedu šťastia na Harvardskej univerzite. Doktorka Etcoffová je tiež psychologičkou na Massachusetts General Hospital Department of Psychiatry.

Výskumná spoločnosť, u ktorej bola štúdia objednaná, mala k dispozícii dáta od 4418 používateľov smartfónov vo veku 16 až 65 rokov z USA, Brazílie, Francúzska a Indie. Po dôslednom zozbieraní informácií došla spoločnosť k nasledujúcim záverom:

  • 33 % dávalo prednosť svojim smartfónom pred blízkymi, ktorí s nimi chcú tráviť čas.
  • U mladších ročníkov sa objavujú výraznejšie problémy so správaním. Až 53 % generácie Z uvádza, že smartfón je ich najlepším priateľom.
  • 61 % tvrdí, že sa snažia z mobilov vyťažiť čo najviac, kým ich používajú. Pokiaľ ich však odložia, snažia sa vyťažiť čo najviac so svojich životov.
  • 61 % ľudí uviedlo, že je dôležité mať život mimo mobilného telefónu.

Nasledujúce závery platia pre mladšiu generáciu (v tomto prípade  najmä pre generáciu Z):

  • 49 % používateľov súhlasilo s tvrdením, že svoje mobily kontrolujú príliš často. 60 % ľudí spomedzi mileniálov a generácie Z tvrdilo, že svoje mobily kontrolujú skôr impulzívne.
  • 35 % súhlasilo s tým, že na mobile trávi priveľa času. 44 % ľudí z generácie Z zároveň verí, že by boli šťastnejší, kedy so smartfónmi trávili menej času.
  • 65 % priznáva, že ich chytá panika, pokiaľ si začnú myslieť, že stratili svoj mobil. 3 zo 4 ľudí generácie Z tvrdí, že rozmýšľajú nad tým, kedy by najbližšie mohli použiť svoj smartfón.

Motorola zároveň ponúka možnosť otestovať svoj vzťah k mobilu úplne každému, kto má prístup na internet. Pripravila kvíz, v ktorom sa človek dozvie, či nesie nejaké známky emočnej závislosti na svojom telefóne.

Spustiť kvíz tu!

Spoločnosť Motorola pociťuje sociálnu zodpovednosť. Preto chce vyvíjať iniciátívu a prinášať nové programy, ktoré ľudí naučia lepšie vybalansovať čas strávený na mobile. Motorola tiež spolupracuje s tvorcami aplikácie SPACE Phone-Life Balance App (stiahnuť pre iOS, stiahnuť pre Android), ktorá vám ponúka 60 dňový program pre lepšie pochopenie vašich mobilných návykov.

Najnovšie z kategórie: Motorola

Pozri viac

Odporúčame

Fun rádio