MOBIL.sk MOBIL.sk

Niektoré smartfóny majú výrazne vyššiu úroveň radiácie ako povoľujú normy, tvrdí nová štúdia
zdroj: pexels.com

Niektoré smartfóny majú výrazne vyššiu úroveň radiácie ako povoľujú normy, tvrdí nová štúdia

Nové testy rôznych modelov smartfónov, ktoré spoločnosti v priebehu rokov predstavili dokazujú, že iPhone 7 či Samsung Galaxy S8 vyžarujú oveľa viac radiácie, než výrobcovia uvádzajú technických špecifikáciách. Hodnoty sú dokonca vyššie, než povoľujú všeobecné normy.

Denník The Chicago Tribune sa podujal k zaujímavej štúdii. Vzal niekoľko rôznych modelov smartfónov a dal ich otestovať v akreditovanom laboratóriu na úrovne rádiofrekvenčnej radiácie. Každý mobil bol umiestnený do čírej tekutiny, ktorá bola navrhnutá špeciálne na to, aby simulovala ľudské tkanivo. Do tejto tekutiny sa potom umiestnili aj sondy, ktoré merali úroveň rádiofrekvenčnej radiácie uvoľňovanej testovanými zariadeniami. Merania prebiehali opakovane po dobu 18 minút, aby sa dosiahli čo najpresnejšie výsledky. Sondy merali úroveň žiarenia 2 mm, 5 mm, 10 mm a 15 mm od mobilu, čím simulovali situácie, keď mobil nosíme vo vrecku alebo ním telefonujeme.

Testovaných bolo niekoľko modelov, ale úplne najhoršie dopadol iPhone 7. Jeho výsledky boli niekoľkonásobne mimo povolený limit a dokonca boli úrovne žiarenia dvakrát tak veľké ako spoločnosť Apple uvádza vo svojich dokumentoch pre regulačné úrady. Apple sa bráni, že spoločnosť nevykonala testy správne.

via GIPHY

Pripomienky Apple však trochu nesedia s testom samotným. Nachádzal sa tam totiž aj model iPhone 8 Plus, ktorý povolené limity spĺňal a bol testovaný rovnakým spôsobom ako iPhone 7. iPhony 8 a X prekračovali limity len veľmi málo. Testované boli aj smartfóny značiek ako Motorola, Vivo či Samsung. Hodnoty žiarenia ich smartfónov sa väčšinou do povolených limitov zmestili, no aj tu boli výnimky ako Samsung Galaxy S8. Ten rovnako niekoľkonásobne prekračoval hodnoty žiarenia.

Netreba však podliehať panike. Testy totiž prebiehali spôsobom, že rádio čipy mobilov bežali celý čas na plný výkon. To sa stáva vtedy, keď je smartfón v priestore, kde je slabý signál a antény a čipy tak musia zvyšovať svoj výkon, aby bolo pripojenie stabilné. Pri bežnom pokrytí signálom a pri bežnom používaní zariadení by človek takýmto úrovniam žiarenia nemal byť vystavený.

Na druhej strane si však myslíme, že pokiaľ je stanovený bezpečnostný limit pre úroveň žiarenia, nemal by byť prekročený za žiadnych okolností. Sme zvedaví, či tieto zistenia budú mať nejakú dohru v širšom kontexte. Vyžarovanie smartfónov sa uvádza v hodnote zvanej SAR (Specific Absorption Rate) a týka sa klasických sietí (napr. 3G alebo 4G), Wi-Fi, Bluetooth či GPS technológie. V Amerike majú nastavený SAR limit na hodnotu 1,6 W/kg žiarenia (počíta sa na 1 gram tkaniva) a v Európe je to 2 W/kg žiarenia (na 10 gramov tkaniva).

Napriek tomu, že sa celé roky vedie polemika na tému či žiarenie mobilov vedie k rakovine a iným chorobám, posledné štúdie tvrdia, že tomu tak nie je. Rozhodne to však neznamená, že môžete spávať s mobilom pod vankúšom. Žiarenie môže ovplyvňovať pozornosť, spôsobovať migrény či depresie, preto by sme tento aspekt nemali podceňovať.

Najnovšie z kategórie: Mobily

Pozri viac

Odporúčame

Fun rádio